logo

Tyrimo metodai

img

Aplinkos tyrimo metodai

Svorio metodas

Šis metodas skirtas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti į atmosferą išmetamosiose dujose bei aplinkos ore. Metodo santykinė paklaida neviršija ±25%.

Dujų srauto dulkėtumas ortakiuose matuojamas išorinio filtravimo būdu. Dulkių bandinys paimamas siurbiant dujas iš ortakio per bandinių paėmimo vamzdelį ir sulaikant dulkes filtravimo patrone, esančiame ortakio išorėje. Dujų srauto dulkėtumas nustatomas pagal filtro masių skirtumą. Nustatant dujų srauto dulkėtumą ortakyje, svarbiausi faktoriai yra bandinio ėmimo vietos parinkimas, dujų siurbimo greitis ir prasiurbtas dujų tūris, imant dulkių bandinį.

Elektrocheminis metodas

Elektrocheminės analizės metodų pagrindą sudaro vyksmai elektrocheminės celės elektrodų paviršiuje arba tarpelektrodinėje erdvėje. Vyksmo metu kinta įvairūs sistemos parametrai: varža bei elektrinis laidumas, elektrodo potencialas, elektros dydis, elektros krūvio kiekis ir kt. Elektrocheminiu metodu nustatomos anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, deguonies koncentracijos.

Fotometrinis metodas

Fotokolorimetrija – tai analizės metodas,  kai naudojama regimoji spinduliuotė. Medžiagų tirpalai, absorbavę tam tikro bangos ilgio regimosios šviesos spektro dalį, yra spalvoti. Tokiu atveju tirpalo spalva priklauso nuo tos  šviesos srauto dalies, kuri nebuvo absorbuota.  Skirtingų medžiagų absorbuojamos šviesos bangos ilgis yra skirtingas ir priklauso nuo medžiagos struktūros. absorbuojamo šviesos srauto kiekis, kuris priklauso nuo medžiagos kiekio tirpale.  Kiekybinio nustatymo pagrindą fotometrijoje sudaro Bugero, Lamberto, Bero dėsnis, pagal kurį trpalo optinis tankis tiesiogiai proporcingas šviesą absorbuojančios medžiagos koncentracijai. Fotometriniu metodu nustatomos azoto oksidų, acto rūgšties, akroleino, amoniako, sieros vandenilio, šarmų, fenolio, formaldehido koncentracijos išmetimuose iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių ir sieros dioksido koncentracijos aplinkos ore.

Turbidimetrinis metodas

Tai dispersinių sistemų tyrimas matuojant pro jas praėjusios šviesos intensyvumą. Turbidimetriniu metodu nustatomos sieros rūgšties koncentracijos.

Chromatografinis metodas

Chromatgrafija pagrįsta pagrįsta sorbciniais vyksmais esant dinaminėms sąlygoms: per kolonėlę, pripildytą susmulkinto nejudančio sorbento (nejudančiosios fazės), leidžiamas dujų, srautas (judančioji fazė). Dėl skirtingų mišinio sudedamųjų dalių savybių (skirtingos adsorbcijos gebos, pasiskirstymo tarp dviejų nesimaišančių skysčių ir kt.) mišinys suskaidomas į sudedamąsias dalis, kurios toliau analizuojamos atskirai. Cromatografiniu metodu laboratorijoje nustatomos acetono, etanolio, izopropanolio, etilmetilketono, izobutanolio, etilacetatao, benzeno, butanolio, etilcelozolvo, tolueno, butilacetato ir m-,p-ksilenų koncentracijos.

Nefeliometrinis metodas

Metodas, kai medžiagos koncenracija nustatoma pagal šviesos išsklaidymą drumstame tirpale. Kuo didesnė koncentracija, tuo didesnis šviesos išsklaidymas. Nefeliometriniu metodu nustatomos chloro vandenilio koncentracijos.

×
×

Siekiant suteikti jums kuo geresnį aptarnavimą naudojame slapukus. Norėdami ir toliau naršyti svetainėje, jūs sutinkate su slapukų naudojimu.Privatumo politika