logo

Apie mus

img

Įmonė susikūrė 2002 m. Pagrindinė veiklos sritis – aplinkos taršos tyrimai, ekologiniai ir aplinkosauginiai projektai.
Imonės laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą Nr.1AT-221 “Atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams matavimams atlikti”..
Laboratorija turi kvalifikuotus darbuotojus, technines galimybes atlikti matavimus.

Teikiamos paslaugos

img

Įmonė atlieka taršos matavimus, rengia aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, monitoringo programas ir ataskaitas, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų paraiškas, gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planus, rengia informaciją įmonių registravimui tirpiklius naudojnačių įrenginių registre.

Laboratorijoje

Savo veikloje laboratorija skiria didelį dėmesį cheminės analizės kokybės kontrolei ir patikimumui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, naudojamos mėginių ėmimo ir laboratorinės įrangos atnaujinimui.

Laboratorija taiko Lietuvos Respublikoje įteisintus LST, LST EN, LST EN ISO, LST ISO standartus, Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinius dokumentus (LAND).

×
×

Siekiant suteikti jums kuo geresnį aptarnavimą naudojame slapukus. Norėdami ir toliau naršyti svetainėje, jūs sutinkate su slapukų naudojimu.Privatumo politika