logo
Vilniuje

Naudingos nuorodos

Matavimo vietos įrengimas.

Įmant mėginius didelę įtaką rezultatų patikimumui turi bandinio ėmimo vietos parinkimas ir įrengimas. Pagal  LR aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 patvirtintas „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodines rekomendacijas“, patikimiausi rezultatai gaunami imant bandinius tiesioje ortakio atkarpoje, kur per 4-5 D (D – ortakio skersmuo) iki paėmimo vietos ir per 3-4 D po paėmimo vietos nėra jokio oro srauto trikdytojo (ventiliatoriaus, sklendės, alkūnės, ortakio susiaurėjimo ar platėjimo vietos ir pan.). Išskirtinais atvejais, kai nėra tokio ilgio ortakio atkarpos, užtenka minimalių atstumų iki mėginių paėmimo vietos: 2,5 D tiesios atkarpos iki paėmimo vietos ir 0,5 D – po paėmimo vietos. Mėginių paėmimo angos diametras turi būti ne mažesnis nei 10 cm, anga turi būti lengvai atidaroma ir uždaroma. Rekomenduojama įrengti rozetę (220 V įtampa).

Inventorizacijos ataskaitos parengimui reikalinga informacija ir dokumentai.

Rengiant aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas iš įmonės reikalinga tam tikra informacija:

1. Įmonės teritorijos schema su pastatais;

2. Per metus pagamintos produkcijos kiekis;

3. Per metus sunaudotų žaliavų kiekiai;

4. Technologinio proceso aprašymas;

5. Kuro sąnaudos (karšto vandens ruošimui, gamybai, pastatų šildymui), kuro kokybės sertifikatai;

6. Naudojamų žaliavų (dažų, lakų, skiediklių, gruntų, glaistų ir pan.) saugos duomenų lapai (lietuvių kalba). 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo paraiškai paruošti reikalinga informacija ir dokumentai.

Rengiant paraiškas TIPK leidimams gauti, atnaujinti ar koreguoti reikalinga informacija:

1. Įmonės registracijos pažymėjimo kopija;

2. Apylinkių žemėlapis-schema (iki 2 km spinduliu, galima aeronuotrauka);

3. Žemės nuosavybės dokumentų kopija (išrašo iš registrų centro arba žemės nuomos sutarties);

4. Pastatų nuosavybės dokumentų kopija (išrašo iš registrų centro arba pastatų nuomos sutarties);

5. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarčių kopijos (metinės vandens sąnaudos, gamybai, buičiai ir pan., kaip vykdoma apskaita);

6. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sutarties kopija;

7. Įmonės teritorijos planas su pažymėtais inžinieriniais tinklais;

8. Elektros energijos tiekimo ir pirkimo sutarčių kopijos, metinės sąnaudos (gamybai, adminsitracijai ir pan., kap vykdoma apskaita);

9. Gamtinių dujų tiekimo sutarties kopija (metinės sąnaudos, kaip vykdoma apskaita);

10. Produkcijos kiekiai (esami ir numatoma perspektyva);

11. Žaliavų sąnaudos (esama padėtis ir perspektyva);

12. susidarančių atliekų kiekiai, jų tvarkymas (esama padėtis ir perspektyva);

13. Įmonės valdymo struktūra (geriausia pavaldumo schema), už aplinkosaugą atsakingi asmenys, jų paskyrimo tvarka (direktoriaus įsakymų kopijos, ar pareiginės instrukcijos);

Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Standartizacijos Departamentas
Aplinkos ministerija
European Chemical Agency
LR Sveikatos Apsaugos Ministerija
×
×

Siekiant suteikti jums kuo geresnį aptarnavimą naudojame slapukus. Norėdami ir toliau naršyti svetainėje, jūs sutinkate su slapukų naudojimu.Privatumo politika